Regulamin Karnetów - Virtual House

Regulamin Karnetów

Virtual House

 1. Karnet jest dokumentem przypisanym do jednej osoby i pozwala na korzystanie z usług Virtual House.
 2. Każda osoba posiadająca Karnet przy realizacji powinna okazać dowód tożsamości lub legitymacje szkolną w celu potwierdzenia, iż Karnet należy do niej.
 3. Dostępne są następujące karnety oraz ich ceny:

Normalne – powyżej 18 roku życia :

 • Karnet na 3 wejścia – 99 zł brutto
 • Karnet na 4 wejścia – 129 zł brutto
 • Karnet na 5 wejść – 159 zł brutto
 • Karnet na 6 wejść – 179 zł brutto
 • Karnet na 8 wejść – 199 zł brutto

Ulgowe – Poniżej 18 roku życia:

 • Karnet na 4 wejścia – 99 zł brutto
 • Karnet na 5 wejść – 119 zł brutto
 • Karnet na 6 wejść – 139 zł brutto
 • Karnet na 7 wejść – 159 zł brutto
 • Karnet na 8 wejść – 169 zł brutto
 1. Jedno wejście z karnety to czas 1h zegarowej.
 2. W wypadku zgubienia karnetu opłata za wystawienie duplikatu wynosi 30,00 zł brutto.
 3. Karnet wyraża określoną ilość wejść, uprawniającą jego okaziciela do korzystania z usług strefy VR.
 4. Koszt pobytu na obiekcie jest rozliczany poprzez pomniejszenie ilości wejść na wykupionym karnecie.
 5. W przypadku wyczerpania się ilości wejść na karnecie, klient może doładować go w kasie salonu według obowiązującego Cennika Karnetów.
 6. Gdy po upływie terminu ważności karnetu na jego koncie pozostaną niewykorzystane wejścia, na pisemny wniosek posiadacza karnetu może on zostać ponownie aktywowany na 1 miesiąc;
 7. W przypadku nie wykorzystania karnetu na zasadach określonych w punkcie 9 ilość wejść, które pozostały w ramach niewykorzystanego karnetu przepadają na korzyść Virtual House.
 8. Posiadacz karnetu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących w Virtual House.
 9. Posiadanie karnetu nie upoważnia do wejścia poza kolejnością.
 10. Istnieje możliwość zwrotu karnetu w przypadku nie wykorzystania wejść, oraz jeśli od daty zakupu nie minęło 14 dni kalendarzowych od jego zakupu.
 11. Jeśli klient wykorzysta choć jedno wejście z posiadanego karnetu lub od daty zakupu minęło 14 dni kalendarzowych, nie ma możliwości zwrotu Karnetu.

Stanowisk VR

10

Doświadczeń VR

90

Zadowolonych klientów

18932

Kontakt


  Recenzje

  Zobacz co myślą o nas inni!