Regulamin - Virtual House

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA VR VIRTUAL HOUSE SP. Z O.O. SP. K. 

 1. Każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania poleceń obsługi VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K..
 2. Przed każdym użyciem sprzętu uczestnik musi zostać przeszkolony przez obsługę VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K..
 3. Ze stoiska VR można korzystać wyłącznie w towarzystwie pracowników VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K..
 4. Każdy gość VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. korzysta z atrakcji na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby korzystające ze stanowiska VR rozpoczynając użytkowanie atrakcji oświadczają, że zapoznały się z niniejszym regulaminem.
 6. VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do odmówienia udostępnienia Stanowiska VR osobom, których zachowanie wskazuje, że są oni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Obsługa VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. ma możliwość przerwania zabawy i wyproszenia uczestników, w przypadku gdy jej uczestnicy zachowują się w sposób niezgodny z regulaminem.
 8. Na obrębie Stanowiska VR obowiązuje całkowity zakaz spożywania żywności oraz napojów zakupionych poza lokalem VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K..
 9. Klient korzystający ze sprzętu jest za niego odpowiedzialny. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialny jest osoba z niego korzystająca. VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. ma w takim wypadku prawo domagać się rekompensaty za spowodowane uszkodzenia
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. S.C. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Społeczną Akademię Nauk(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
 12. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin Użytkowania Sprzętu: Wpływ na Zdrowie oraz Bezpieczeństwo

 1. Salon nie bierze odpowiedzialności na decyzję o korzystaniu z usługi VR
 2. Osoby cierpiące na epilepsję, epilepsję fotogenną, lub miewającym dolegliwości wyżej wymienione mają obowiązek powiadomienia obsługi salonu przed rozpoczęciem korzystania ze strefy VR
 3. Ataki epileptyczne mogą występować bez wcześniejszej diagnozy przy oglądaniu telewizji, graniu             w grę wideo lub symulacji wirtualnej rzeczywistości. Największe zagrożenie występuje poniżej 19        roku życia.
 4. Główne przeciwwskazania korzystania ze stanowisk Virtual Reality dla osób mających wcześniej styczność z technologią VR (możliwe, że wystąpiły w przeszłości, przy innych symulacjach): drgawki, utrata świadomości, stany epileptyczne przed, w trakcie lub po sesji VR, zaleca się wizytę u lekarza przed podejściem do symulacji.
 5. Możliwe niepożądane działania po symulacjach, po których należy niezwłocznie przerwać symulację: bóle głowy, drgawki, zaburzenia epileptyczne, gorszy kontakt z rzeczywistością, drganie oczu, ból oczu, potliwość, zawroty głowy, nudności, zaburzenia orientacji, problemy koordynacyjne, senność lub inne objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
 6. Działania niepożądane mogą utrzymywać się do kilku godzin po symulacji.
 7. Kobietom w ciąży, osobom starszym, osobom cierpiącym na dolegliwości mogące mieć wpływ na odczucia symulacyjne, zaleca się wizytę lekarską przed podejściem do usługi. Jeżeli wcześniej miałeś/aś ataki epileptyczne, zawroty głowy, nudności itp. przy tego typu rozrywkach, zastanów się nad skorzystaniem z usługi.
 8. Osoby posiadające urządzenia reagujące na fale radiowe (np. rozrusznik serca), nie powinny podchodzić do symulacji bez uprzedniej wizyty u lekarza. Wiąże się to z faktem dużej ilości fal radiowych znajdujących się na terenie lokalu i w obrębie stanowiska.
 9. Przed rozpoczęciem gry, upewnij się, że gogle wygodnie leżą na głowie a obraz jest czysty i wyraźny. Gogle powinny przylegać do twarzy.
 10. Zaleca się, dla osób nie mających wcześniejszego kontaktu z Virtual Reality, posiłkowanie się doświadczeniem obsługi salonu, która dobierze odpowiednią aplikację, pozwalającą odnaleźć się w świecie wirtualnym.
 11. Osoby zmęczone, przejedzone, cierpiące na grypę, gorączkę, migrenę, bóle oczu i uszu mogą spodziewać się spotęgowania objawów już towarzyszących.
 12. Sugerowana przerwa kilkuminutowa powinna nastąpić po 30 minutach od rozpoczęcia sesji.
 13. Osoby, które posiadają jakiekolwiek negatywne objawy, nie powinny korzystać z VR przez najbliższe kilka godzin, przynajmniej do ustania objawów.
 14. Do momentu ustania objawów nie zaleca się obsługiwania maszyn i prowadzenia pojazdów, wykonywania wymagających działań mogących mieć wpływ na kontuzję oraz pogłębianie się objawów (wszystkich działań niosących zagrożenie życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu lub zniszczeniu mienia).
 15. Jeżeli objawy nie ustaną należy skonsultować się z lekarzem.
 16. Każde stanowisko powinno po użytkowaniu zostać przeczyszczone ściereczkami antybakteryjnymi. Jeżeli nie ma obsługi w zasięgu ręki, a symulacja została zakończona należy poinformować obsługę.
 17. Nie należy samemu przestawiać głośności słuchawek, bez konsultacji z obsługą salonu VR, aby zminimalizować zagrożenie dla słuchu użytkownika.
 18. Gry wideo i korzystanie z nich mogą powodować kontuzje mięśni, skóry oraz stawów. Mogą pojawić się objawy typu: drętwienie, pieczenie, sztywność w stawach, mrowienie. W takim przypadku, należy odpocząć kilka godzin. Jeżeli dolegliwości nie ustają, należy skonsultować się z lekarzem.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA VR VIRTUAL HOUSE SP. Z O.O. SP. K. 

 1. Każdy z uczestników zobowiązuje się do przestrzegania poleceń obsługi VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K..
 2. Przed każdym użyciem sprzętu uczestnik musi zostać przeszkolony przez obsługę VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K..
 3. Ze stoiska VR można korzystać wyłącznie w towarzystwie pracowników VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K..
 4. Każdy gość VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. korzysta z atrakcji na własną odpowiedzialność.
 5. Osoby korzystające ze stanowiska VR rozpoczynając użytkowanie atrakcji oświadczają, że zapoznały się z niniejszym regulaminem.
 6. VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo do odmówienia udostępnienia Stanowiska VR osobom, których zachowanie wskazuje, że są oni pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 7. Obsługa VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. ma możliwość przerwania zabawy i wyproszenia uczestników, w przypadku gdy jej uczestnicy zachowują się w sposób niezgodny z regulaminem.
 8. Na obrębie Stanowiska VR obowiązuje całkowity zakaz spożywania żywności oraz napojów zakupionych poza lokalem VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K..
 9. Klient korzystający ze sprzętu jest za niego odpowiedzialny. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania odpowiedzialny jest osoba z niego korzystająca. VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. ma w takim wypadku prawo domagać się rekompensaty za spowodowane uszkodzenia
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez VIRTUAL HOUSE Sp. Z o.o. Sp. K. S.C. (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Społeczną Akademię Nauk(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
 12. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin Użytkowania Sprzętu: Wpływ na Zdrowie oraz Bezpieczeństwo

 1. Salon nie bierze odpowiedzialności na decyzję o korzystaniu z usługi VR
 2. Osoby cierpiące na epilepsję, epilepsję fotogenną, lub miewającym dolegliwości wyżej wymienione mają obowiązek powiadomienia obsługi salonu przed rozpoczęciem korzystania ze strefy VR
 3. Ataki epileptyczne mogą występować bez wcześniejszej diagnozy przy oglądaniu telewizji, graniu             w grę wideo lub symulacji wirtualnej rzeczywistości. Największe zagrożenie występuje poniżej 19        roku życia.
 4. Główne przeciwwskazania korzystania ze stanowisk Virtual Reality dla osób mających wcześniej styczność z technologią VR (możliwe, że wystąpiły w przeszłości, przy innych symulacjach): drgawki, utrata świadomości, stany epileptyczne przed, w trakcie lub po sesji VR, zaleca się wizytę u lekarza przed podejściem do symulacji.
 5. Możliwe niepożądane działania po symulacjach, po których należy niezwłocznie przerwać symulację: bóle głowy, drgawki, zaburzenia epileptyczne, gorszy kontakt z rzeczywistością, drganie oczu, ból oczu, potliwość, zawroty głowy, nudności, zaburzenia orientacji, problemy koordynacyjne, senność lub inne objawy podobne do choroby lokomocyjnej.
 6. Działania niepożądane mogą utrzymywać się do kilku godzin po symulacji.
 7. Kobietom w ciąży, osobom starszym, osobom cierpiącym na dolegliwości mogące mieć wpływ na odczucia symulacyjne, zaleca się wizytę lekarską przed podejściem do usługi. Jeżeli wcześniej miałeś/aś ataki epileptyczne, zawroty głowy, nudności itp. przy tego typu rozrywkach, zastanów się nad skorzystaniem z usługi.
 8. Osoby posiadające urządzenia reagujące na fale radiowe (np. rozrusznik serca), nie powinny podchodzić do symulacji bez uprzedniej wizyty u lekarza. Wiąże się to z faktem dużej ilości fal radiowych znajdujących się na terenie lokalu i w obrębie stanowiska.
 9. Przed rozpoczęciem gry, upewnij się, że gogle wygodnie leżą na głowie a obraz jest czysty i wyraźny. Gogle powinny przylegać do twarzy.
 10. Zaleca się, dla osób nie mających wcześniejszego kontaktu z Virtual Reality, posiłkowanie się doświadczeniem obsługi salonu, która dobierze odpowiednią aplikację, pozwalającą odnaleźć się w świecie wirtualnym.
 11. Osoby zmęczone, przejedzone, cierpiące na grypę, gorączkę, migrenę, bóle oczu i uszu mogą spodziewać się spotęgowania objawów już towarzyszących.
 12. Sugerowana przerwa kilkuminutowa powinna nastąpić po 30 minutach od rozpoczęcia sesji.
 13. Osoby, które posiadają jakiekolwiek negatywne objawy, nie powinny korzystać z VR przez najbliższe kilka godzin, przynajmniej do ustania objawów.
 14. Do momentu ustania objawów nie zaleca się obsługiwania maszyn i prowadzenia pojazdów, wykonywania wymagających działań mogących mieć wpływ na kontuzję oraz pogłębianie się objawów (wszystkich działań niosących zagrożenie życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu lub zniszczeniu mienia).
 15. Jeżeli objawy nie ustaną należy skonsultować się z lekarzem.
 16. Każde stanowisko powinno po użytkowaniu zostać przeczyszczone ściereczkami antybakteryjnymi. Jeżeli nie ma obsługi w zasięgu ręki, a symulacja została zakończona należy poinformować obsługę.
 17. Nie należy samemu przestawiać głośności słuchawek, bez konsultacji z obsługą salonu VR, aby zminimalizować zagrożenie dla słuchu użytkownika.
 18. Gry wideo i korzystanie z nich mogą powodować kontuzje mięśni, skóry oraz stawów. Mogą pojawić się objawy typu: drętwienie, pieczenie, sztywność w stawach, mrowienie. W takim przypadku, należy odpocząć kilka godzin. Jeżeli dolegliwości nie ustają, należy skonsultować się z lekarzem.

 

Stanowisk VR

10

Doświadczeń VR

90

Zadowolonych klientów

18932

Kontakt


  Recenzje

  Zobacz co myślą o nas inni!